Real Date, 2

Tags

, , , , , , , , , , ,

Wolfmoon

 

[markjin]

Author: -G.

Longfic: Wolfmoon, chap 12

Category: Fantasy, Romance

Rating: T

vampire mark x werewolf jinyoung

twilight!au x ABO

A/N: tạm nghỉ vài tuần như đã thông báo và sẽ gặp lại các bạn sau nhé^^

 

Continue reading

Real Date, 1

Tags

, , , , , , , , , , ,

Wolfmoon

 

[markjin]

Author: -G.

Longfic: Wolfmoon, chap 11

Category: Fantasy, Romance

Rating: T

vampire mark x werewolf jinyoung

twilight!au x ABO

A/N: Thời gian sắp tới mình khá bận nên sau chap này mình sẽ tạm dừng viết truyện. Mình sẽ sắp xếp để tiếp tục viết và post truyện vào tháng 6.

 

Continue reading