1281397620

 

 

Thật buồn.

Sao bây giờ tôi không cảm thấy gì cả?

 

Tôi giận mình đã thay đổi.

Các cô gái à, đó có phải lỗi của tôi không?

Advertisements