Tags

, , ,

http://m.youtube.com/watch?v=GXuUiyMvIJw

어느샌가 하루 이틀 날이 넘어가
작은 방에 난 시간을 붙잡고있어
언제부턴지 이 곳에 나를 가두고
지금껏…나 혼자 멈춰서 있어

ừ dừng lại được rồi. người ta cũng thế thôi, dù có mi hay không có mi. đừng có khờ như thế nữa, không ai chờ đợi mi nữa đâu.

khờ quá. người ta chưa bao giờ thuộc về mi mà, sao mất được.

dưng mà vẫn cảm thấy “lost”, vẫn cảm thấy như thế đó. là sao hả đồ khờ kia?

Advertisements