Mệt mỏi ghê, đi đâu nó cũng thấy những thứ xàm xí. Khó chịu quá mà không nhẽ chửi đổng lên thì chả giống ai.

Mỗi lần gặp các thể loại ba chấm thế là trong đầu phát ra câu cửa miệng: “như bép, cái shịt gì vậy trời”.

Thế đó, đời như bép nên toàn bị bao vây bởi những thứ như bép.

Advertisements