Dù có đến gần, cũng không dám vươn tay chạm tới,

sợ sẽ tan biến như sương như khói,

sợ sẽ vụn vỡ như tuyết như sương,

sợ úa tàn như hoa như nắng,

sợ mòn, sợ mỏi.

Advertisements