Tags

, , , , , , ,

Ck5FFuGUkAAF1gh.jpg

 

[markjin]

Author: eunsoohae17

Translator: -G.

Status: chaptered story, on-going

Category: BDSM, Angst, dominant mark x submissive jinyoung

Rating: MA, TW (triggered warning)

 

 

Translator’s Description:

Mark, he loves him and he just wants to help. By that way he hoped he could help himself too. Jinyoung, he loves him and he just wants to be cured. Things sound wrong but the pain is right and, only Mark could appease him, little by little.

Warning: hardcore BDSM, mental illness

Nếu bạn nào chưa rõ về BDSM thì mình khuyên nên wiki để biết rõ hơn trước khi đọc. Cảnh báo bạn đọc dưới 18 tuổi, tâm lý không vững vàng hoặc những bạn dị ứng với những cảnh hành hạ về thể xác.

Lý do mình quyết định dịch truyện này, trước hết là vì mình thích văn phong của tác giả, cách dùng từ chau chuốt cũng như miêu tả nội tâm khá sâu sắc. Ban đầu bạn tác giả chỉ định làm twoshot nhưng sau đó đã quyết định viết theo chương, có nội dung và đi sâu vào khai thác nội tâm nhiều hơn, vì thế mình đã xin phép được dịch. Tiếp nữa là mình cũng muốn nâng cao trình độ dịch :v với cả post lên để… câu view?

Đùa, mình thực sự thích cách xây dựng nội tâm nhân vật trong truyện này. Vì bây giờ bạn tác giả vẫn đang tiếp tục viết và tốc độ update cũng khá lâu nên mình sẽ cố gắng theo sát nhất có thể.

Bản dịch đã nhận được sự cho phép từ tác giả! Riêng truyện này nếu có bạn nào muốn post ở một chỗ khác hoặc trích dẫn xin hãy hỏi qua mình trước!

Một lần nữa, cân nhắc kỹ trước khi đọc!!!

 

Password hint: The fruit that makes you think of Jinyoung (in English)

 

I        II        III        IV        V        VI        VII

Advertisements