Tags

, , , , , ,

Tổng hợp lại các đầu fic Hàn mình đã (và sẽ) dịch trong năm 2017

 

kakaotalk_20170303_171231785

Author: M

Status: twoshot

Category: romance

Rating: K

MarkNyeong 1-1

MarkNyeong 1-2

 

 

unnamed

Author: 알0

Status: twoshot

Category: Surrealism, Non-realistic, Romance

Rating: K+

The Apple, thượng

The Apple, hạ

C6zX9VZXUAAR2pW.jpg

Author: 삐용

Status: drable (super short)

Category: romance, teacher!au

Rating: K+

Glasses

Advertisements