ABO (new classification table)

Bảng phân chia thế giới ABO theo giới và gen (ở mọi giới và mọi hình thái đều có thể xuất hiện nam hoặc nữ)

 

hinh.jpg

 

(Source: http://moelleux-sins.tistory.com/8)

Advertisements